KNX integration server

Integracija KNX-a sa opremom drugih marki modbus, zwave, amazon alexia, google home. To je standardna situacija kada se svetlost kontroliše preko KNX-a, ventilacije i dizel generatora preko Modbusa, zvuk preko Sonosa, video preko Kramera, UPS preko SNMP -a, a RS232 je potrebna za vremensku stanicu.
Proizvođači: Iridium mobile
ID: I3KNX-INTEGRATION