Pametan hotel

Svaki detalj u hotelu treba da se podudara sa očekivanjima gosta. Glavna svrha rešenja smart hotela je stvoriti rešenje koje zadovoljava sve potrebe za udobnošću, estetikom i elegancijom. Stvaranjem organizacije kojom se lako može upravljati integracijama sistema upravljanja hotelom, osiguravajući zadovoljstvo korisnika i hotelskog menadžmenta. Sve zajedno čine naša hotelska rešenja atraktivnijim.

Primer topologije hotela

Topologija

Recepcija komunicira sa svakom hotelskom sobom i svim urađajema u sobi. Tako da recepcija može odmah da reaguje ako dođe do bilo kakve nezgodne situacije požar, poplava...

Raspored uređaja u sobi

  • Ispred ulaznih vrata u hotelsku sobu postavljen je veliki displej sa informacijoma o broju sobe, logo hotela, soba se čisti, ne uznemiravaj i zvono.
  • Predsoblje je opremljeno panelom dobrodošlice gde se odloži kartica koja daje mogućnost aktiviranja uređaja.
  • Sledeći panel je termostat sa prikazom temperature i prekidačima.
  • Pored kreveta je postavljen panel zbog udobnosti.
  • Utičnice, USB portovi, Data priključak i sl... 

Svi ovi uređaji omogućavaju boravak u hotelu prijatan i komforan. Recepcija ima mogućnost kotrole čitavog sistema i olakšano praćenje bitnih parametara.